Naar hoofdinhoud
  1. Home
  2. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij jouw bezoek aan onze website slaan wij gegevens op om onze diensten en websites te verbeteren. We vertellen je graag welke gegevens dat zijn en wat wij er mee doen.

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Welke persoonsgegevens gebruikt het Drakenbootfestival?

Bij de aanschaf van tickets voor het festival of andere bestellingen via de website kan de bezoeker om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, emailadres en telefoonnummer worden gevraagd, welke het Drakenbootfestival verkrijgt. Ook kunnen door het Drakenbootfestival surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.

Hetgeen bezoekers aan gegevens opgeven bij betaling, is voor het Drakenbootfestival onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af.

Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?

Het Drakenbootfestival gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie:

  • ten behoeve van het versturen van de bij het Drakenbootfestival gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon;
  • om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van het Drakenbootfestival, te informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over het evenement;
  • om contact op te nemen voor toekomstige events, producten of diensten.
  • ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentiële) klanten, en/of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  • om te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.
  • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
  • voor het verzekeren van de veiligheid tijdens evenementen.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Nieuwsbrieven

Het Drakenbootfestival verstuurt nieuwsbrieven per email via Mailchimp. Onderaan elke nieuwsbrief die bezoekers van ons ontvangen, hebben bezoekers de mogelijkheid om zich daarvoor af te melden. In geval van afmelding zal de betreffende bezoeker geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen.

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die het Drakenbootfestival verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics

Het Drakenbootfestival behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Safari of Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

Het Drakenbootfestival maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Het Drakenbootfestival heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale Netwerken

Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram. Via de knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Het Drakenbootfestival bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan tien (10) jaar nadat de betreffende bezoeker voor het laatst tickets en/of andere producten voor een evenement van het Drakenbootfestival heeft aangeschaft, behoudens voor zover een langere bewaartermijn noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Genoemde bewaartermijn van tien (10) jaar is gerechtvaardigd omdat het Drakenbootfestival elke vijf (5) jaar een analyse van het klantenbestand maakt.

Inzage en correctie en intrekking toestemming

Bezoekers kunnen het Drakenbootfestival via het emailadres info@drakenbootfestival.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens persoonsgegevens of een gegeven toestemming in te trekken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt.

Wijzigingen

Het Drakenbootfestival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat dit privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Heb je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen, laat het ons dan weten via info@drakenbootfestival.nl.